Pro většinu klientů jsou nemovitosti jejich domov, celoživotní investice, prostor pro život a právě proto si zaslouží privátní právní péči.

Nemusíte za námi - my přijdeme k Vám! 

Všechny smlouvy jsme schopni po vzájemné domluvě připravit na dálku a zaslat Vám je poštou s označením míst, která máte podepsat. 

KUPNÍ A ZÁSTAVNÍ SMLOUVY

Předkupní právo, rezervační smlouva budoucí zástavní právo, výměnek, odstupné, prodej nemovitosti zatížené hypotékou

VĚCNÁ BŘEMENA

Dožití, služebnost cesty aj., právo na vodu, požívací právo, opora cizí stavby, služebnost inženýrské sítě

BYTOVÉ PRÁVO, SVJ, DRUŽSTVA

Nájemní a podnájemní smlouvy, investice nájemce do bytu, úhrada nákladů společných částí budovy, převod družstevního podílu

DAROVÁNÍ, DĚDICTVÍ

Svěřenské fondy, darovací smlouvy, sepsání závěti, odvolání daru pro nevděk, darování nezletilému

STAVEBNICTVÍ A GEODETI

Prohlášení vlastníka, vyřízení stavebního povolení,  právo stavby na cizím pozemku, oprava chyb v katastru nemovitostí, smlouva o výstavbě

NEMOVITOSTI V PODNIKÁNÍ

Nemovitost jako základní kapitál, převzetí zákaznické základny, nájem komerčních prostor, virtuální sídla

DRAŽBY, EXEKUCE, INSOLVENCE

Přímý prodej v exekuci, převzetí dluhu, inhibitorium, vyvlastnění

SOUSEDSKÁ PRÁVA A SPORY

AirBnB, právo nezbytné cesty, rozporování stavby od souseda, imise

Vyřídíme za Vás stavební povolení nebo ohlášku!