cs

Pro většinu klientů jsou nemovitosti jejich domov, celoživotní investice, prostor pro život a právě proto si zaslouží soukromou právní péči.

Z realitní praxe naší kanceláře

Smlouvy s realitní kanceláří jsou buď zprostředkovatelské, kdy RK vaším jménem nabízí nemovitost - nebo rezervační, kdy Vám realitní kancelář po složení provize rezervuje nemovitost. Vždy se však jedná o smlouvy spotřebitelské, pokud jste nehledali prostor určený k podnikání. Vy jako spotřebitel jste v tomto režimu slabší stranou a je vám...

Při převodu nemovitosti je daná posloupnost jednotlivých kroků, které na sebe navazují a každý má svou správní, nebo smluvenou lhůtu. Představujeme vám dvě osoby: Karla Kupujícího a Pavla Prodávajícího a čtyři nejčastější scénáře, které při převodu nemovitosti nastávají.

Úschova je smluvní závazek, kdy se schovatel (většinou advokát nebo notář) zavazuje převzít věc (tedy i peníze, cenné papíry, či listiny), aby ji pro uschovatele (klient) opatroval.

Řada firem má své sídlo zapsáno na odlišné adrese, než kde skutečně fyzicky sídlí. V obchodním rejstříku totiž může být zapsána i adresa společnosti, která není ve skutečnosti tím místem, kde se zdržují její zaměstnanci, či kde má firma svou pobočku. V takovém případě je řeč o virtuálním sídlu společnosti - jedná se o adresu, kterou majitelé...

Úžasný byt - neuvěřitelná cena a tak uděláte vše proto, abyste co nejrychleji zaplatili zálohu a byt získali. Jaké je potom Vaše překvapení, když se dozvíte, že na bytě je dluh, o kterém jste nevěděli?! A teď ten dluh přešel na Vás.

Vzorů smluv seženete na internetu mnoho. Jejich využitím možná teď ušetříte, ale z našich zkušeností víme, že v budoucnu se Vám to může velmi prodražit. Tvorba každé smlouvy vyžaduje individuální přístup a je nezbytné pamatovat na unikátnost každé nemovitosti, pro kterou je smlouva tvořena. Je nutné, aby smlouva dostatečně chránila kupujícího před...

Když to velice zjednodušíme, tak je to "písemné rozhodnutí, kterým se rozdělí dům na bytové a nebytové jednotky (např. kanceláře) Pokud byl dům ve vlastnictví družstva, lze vyčleněné jednotky posléze převést na její členy ". Díky rozdělení je možné konkrétní jednotku prodat, darovat nebo zatížit zástavním právem.