VĚCNÁ BŘEMENA

Věcná břemena jsou věcná práva k cizí věci, která se zapisují do Katastru nemovitostí, kdy majitel nemovitosti je povinen konat, trpět nebo se něčeho zdržet vůči jinému subjektu.

Služebnost je když věc slouží jiné osobě než vlastníku. Obvyklé jsou služebnosti osobní - užívací, požívací či pozemkové, které jsou převoditelné spolu s nemovitostí a to např. služebnost inženýrské sítě, právo na vodu, služebnost cesty nebo služebnost bytu lidově známé jako "právo na dožití"

SLUŽEBNOST BYTU

Zakládá právo na bydlení pro oprávněnou osobu. V praxi se nejčastěji setkáváme s darovací smlouvou ve prospěch potomků a požadavkem na dožití dárce v nemovitosti.

UŽÍVACÍ PRÁVO

Osobní služebnost, která poskytuje uživateli právo užívat cizí věc pro vlastní potřebu. Zřizuje se smlouvou, může být vydržena. Neumožňuje uživateli brát z věcí plody a užitky

SLUŽEBNOST INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

Právo vést přes pozemek vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení. za tuto služebnost náleží vlastníku pozemku úplata. S výši navrhované úplaty od oprávněného nemusí vlastník souhlasit a může o ní jednat, případně její spravedlivou výši nechat určit soudem.

POŽÍVACÍ PRÁVO

Z dob římského práva známé jako "usus fructus", kdy se poživateli poskytuje právo užívat cizí věc a brát z ní plody a užitky i mimořádný výnos z věci. Jednoduše by se to dalo popsat jako pronájem stromu, ze kterého může poživatel brát jablka.

SLUŽEBNOST OKAPU

Kdo má služebnost okapu, má právě svádět dešťovou vodu ze své střechy na cizí nemovitou věc buď volně nebo ve žlabu, svou střechu smí zvýšit jen tehdy, neztíží-li tím služebnost.

SLUŽEBNOST CESTY, PRŮHONU A STEZKY

Služebnost zakládá v případě stezky právo po pozemku chodit, v případě průhonu jde o právo hnát zvířata. V případě služebnosti cesty je založeno právo po pozemku jezdit jakýmikoliv dopravními prostředky. Osoba, které přísluší služebnost cesty, přispívá poměrně k udržování cesty včetně lávek a mostů. Vlastník služebného pozemku přispívá, jen když tato zařízení užívá.

OPORA CIZÍ STAVBY

Kdo je povinen nést tíži cizí stavby, přispěje také poměrně na udržovaní zdí nebo podpěr, není však povinen k podpěře panujícího pozemku.

PRÁVO NA VODU

Zajistí oprávněné osobě právo přístupu k vodě na sousedově pozemku. Právo na pitnou vodu je dokonce uvažováno jako ústavní právo, byť zatím bez opoře v ústavním zákoně. 

PRÁVO PASTVY

Omezuje vlastníka pozemku ve prospěch majitele na něm se dlouhodobě pasoucích zvířat. Nevylučuje spolu-pastvu vlastníka, ani přiměřenou úplatu za takovou pastvu od majitele zvířat.

Všechny smlouvy jsme schopni po vzájemné domluvě připravit na dálku a zaslat Vám je poštou s označením míst, která máte podepsat. Na Vás je jen ověřit podpis například na poště a poslat nám podepsané smlouvy zpět.
Vše si tak zařídíte z pohodlí Vašeho domova.

uvedené ceny jsou bez 21% DPH (ceny jsou platné od 1.ledna 2021)

Sepsání smlouvy o zřízení nebo výmazu věcného břemene

3.900 Kč

Vypracování návrhu na vkladu do katastru nemovitostí
(včetně podání a právního zastoupení)

+ klient hradí kolek 2.000 Kč

1.500 Kč

Právní konzultace (30 minut)

Osobně, nebo prostřednictvím (video) hovoru

1.250 Kč

Zapracování a kontrola připomínek

900 Kč

Ověřený podpis

v kanceláři v Praze nebo v Brně

100 Kč / 1 podpis

KOMPLETNÍ SLUŽBY K VĚCNÉMU BŘEMENI

Balíček výše uvedených služeb, bez omezení a bez starostí

Součástí balíčku není kolek na KN

4.900 Kč

Nebojte se nás na cokoliv zeptat, stačí jen vyplnit níže uvedené údaje a my se Vám obratem ozveme zpět