Ceník služeb platný od 2. ledna 2024 

Jsem kupující či prodávající nemovitosti

Chci nemovitost darovat, sepsat závěť nebo založit svěřenský fond

Sepsání či kontrola Rezervační smlouvy

do 5 normostran

2.900 Kč


Sepsání odstoupení od rezervační smlouvy s RK

za nastudování smlouvy je poplatek 1.600 Kč.

1.600 Kč

Kontrola Developerské smlouvy

výstavba nové nemovitosti (developerské projekty)

od 10.000 Kč

Sepsání či kontrola Kupní smlouvy 

nebo Smlouvy o smlouvě budoucí kupní do 10 normostran

4.900 Kč

Sepsání či kontrola Zástavní smlouvy

4.900 Kč

Vypracování návrhu na vklad do Katastru nemovitostí

klient si sám podává návrh na KN, kde hradí kolek 2.000 Kč

1.500 Kč

Podání návrhu na vklad a právní zastoupení před KN

+ kolek 2.000 Kč

500 Kč / osoba

Sepsání Úschovní smlouvy

Smlouva na úschovu kupní ceny

2.900 Kč

Advokátní úschova 0,15% z úschovné částky

uschovávaná částka x (krát) 0,0015

dle výpočtu

Úschova listin

Úschova kupní smlouvy, kvitance a dalších listin před podáním na KN

1.000 Kč

Zprostředkovaná identifikace osoby (advokátem)

Akceptuji výpis z Czech Pointu (správní poplatek 200 Kč)

99 Kč

Chci zapsat nebo vymazat věcné břemeno na nemovitosti

Sepsání či zrušení Smlouvy o zřízení věcného břemene

4.900 Kč

Vypracování návrhu na vklad do Katastru nemovitostí

klient si sám podává návrh na vklad do KN, kde hradí kolek 2.000 Kč

1.500 Kč

Podání návrhu na vklad a právní zastoupení před KN

+ kolek 2.000 Kč 

500 Kč / osoba

Sepsání darovací smlouvy

včetně ověření možnosti darovat a prověření osoby dárce a obdarovaného

4.900 Kč

Odvolání daru

od 2.900 Kč

Sepsání závěti

od 3.900 Kč

Vypracování návrhu na vklad do Katastru nemovitostí

klient si sám podává návrh na KN, kde hradí kolek 2.000 Kč

1.500 Kč

Podání návrhu na vklad a právní zastoupení před KN

+ kolek 2.000 Kč 

500 Kč / osoba

Založení svěřenského fondu

klient platí kolek 1.000 Kč za zápis do registru skutečných majitelů

60.000 Kč

Chci prohlášením vlastníka založit SVJ

Prohlášení vlastníka, kterým se vymezí 6 a méně jednotek

prohlášení vlastníka každé další jednotky + 800 Kč

14.000 Kč

Příprava podkladů k založení společenství vlastníků jednotek

stanovy, dokumentace pro představenstvo a členy SVJ, atd.

10.000 Kč

Notářský zápis o založení společenství vlastníků jednotek

včetně soudního poplatku a zápisu do obchodního rejstříku

7.000 Kč

Kupní smlouva o převodu vlastnictví jednotky

v případě více než 15 jednotek

1.500 Kč

Vypracování návrhu na vklad práva do KN

pouze pro prohlášení vlastníka

2.500 Kč

Potřebuji služby geodeta (zeměměřiče)

Zaměření 6 a méně jednotek geodetickou kanceláří

zaměření každé další jednotky + 900 Kč

6.000 Kč

Zaměření sklepa, či sklepní kóje

200 Kč

Stanovení výměr podlahových ploch jednotek

z neúplné nebo zastaralé projektové dokumentace

900 Kč

za jednotku

Výjezd geodetické kanceláře

první výjezd 2.000 Kč,
každý další za 4.000 Kč

Zpracování geometrického plánu středního rozsahu

vyznačení budovy, rozdělení pozemku, změny hranic pozemku,...

cca 9.500 Kč

Vytyčení pozemku (určení hranic, rozdělení)

včetně vytyčovacího protokolu

120 Kč za 1 metr

Zaměření stavby

rodinný dům, rozestavěná stavba, garáž

cca 8.500 Kč