CENÍK

Všechny smlouvy jsme schopni po vzájemné domluvě připravit na dálku a zaslat Vám je poštou s označením míst, která máte podepsat. Vše si tak vyřídíte z pohodlí Vašeho domova.

uváděné ceny jsou bez 21% DPH

Sepsání či revize Kupní smlouvy 

nebo Smlouvy o smlouvě budoucí kupní do 10 normostran

3.900 Kč

Sepsání či revize Rezervační smlouvy

do 5 normostran

900 Kč


Kontrola Zástavní smlouvy a Smlouvy o hypotečním úvěru

1.900 Kč

Vypracování návrhu na vklad do Katastru nemovitostí
(včetně podání a právního zastoupení)

klient platí kolek 2.000 Kč

1.500 Kč

Právní konzultace (30 minut)

osobně, nebo prostřednictvím video hovoru

1.250 Kč

Zapracování a kontrola připomínek

900 Kč

Právní prověření nemovitosti a prodávajícího

zahrnuje lustraci v ISIR, CEE, nespolehlivý plátce DPH, burza pohledávek, katastr nemovitostí, evidence úpadců

900 Kč

Ověřený podpis

v kanceláři v Praze, nebo Brně

100 Kč / 1 podpis

Sepis a revize Úschovní smlouvy

Smlouva na úschovu kupní ceny (advokát, notář, banka, realitní kancelář)

1.900 Kč

BALÍČEK SLUŽEB - bez omezení a bez starostí
KE KUPNÍ, ZÁSTAVNÍ A ÚSCHOVNÍ SMLOUVĚ

Součástí balíčku není poplatek za advokátní úschovu a kolek na KN

9.500 Kč

Advokátní úschova 0,1% z úschovné částky

uschovávaná částka x (krát) 0,001

dle výpočtu

Sepsání darovací smlouvy

včetně ověření možnosti darovat a prověření osoby dárce a obdarovaného

3.900 Kč

Odvolání daru

od 1.900 Kč

Sepsání závěti

od 2.900 Kč

Vypracování návrhu na vklad do Katastru nemovitostí včetně podání a právního zastoupení

klient platí kolek 2.000 Kč

1.500 Kč

Založení svěřenského fondu

klient platí kolek 1.000 Kč za zápis do registru skutečných majitelů

29.000 Kč

Sepsání či zrušení Smlouvy o zřízení věcného břemene

3.900 Kč

Vypracování návrhu na vklad do Katastru nemovitostí včetně podání a právního zastoupení

klient platí kolek 2.000 Kč

1.500 Kč

Právní konzultace (30 minut)

osobně, nebo prostřednictvím video-hovoru

1.250 Kč

Zapracování a kontrola připomínek

900 Kč

Ověřený podpis

v kanceláři v Praze nebo v Brně

100 Kč / 1 podpis

KOMPLETNÍ SLUŽBY K VĚCNÉMU BŘEMENI

Balíček výše uvedených služeb - bez omezení a bez starostí

Součástí balíčku není kolek na KN

4.900 Kč

Zaměření 6 a méně bytů geodetickou kanceláří

zaměření každého dalšího bytu + 900 Kč

6.000 Kč

Zaměření sklepa

100 Kč

Stanovení výměr podlahových ploch bytů a nebytových prostor

z neúplné projektové dokumentace

900 Kč

1.výjezd geodetické nebo advokátní kanceláře do 50km od Prahy

každý další výjezd je za 2.000 Kč

ZDARMA
nebo 8 Kč/km

Prohlášení vlastníka, kterým se vymezí 6 a méně jednotek

prohlášení vlastníka každé další jednotky + 700 Kč

12.000 Kč

Příprava podkladů k založení společenství vlastníků jednotek

stanovy, dokumentace pro představenstvo a členy SVJ, atd.

9.000 Kč

Notářský zápis o založení společenství vlastníků jednotek

včetně soudního poplatku a zápisu do obchodního rejstříku

7.000 Kč

Kupní smlouva o převodu vlastnictví jednotky

1.200 Kč