Převod nemovitosti - krok za krokem

05.07.2023

Při převodu nemovitosti je daná posloupnost jednotlivých kroků, které na sebe navazují a každý má svou správní, nebo smluvenou lhůtu. Představujeme vám dvě osoby: Karla Kupujícího a Pavla Prodávajícího a čtyři nejčastější scénáře, které při převodu nemovitosti nastávají.  

Karel kupuje byt na hypotéku od Pavla, který na nemovitosti nemá žádnou vlastní hypotéku

 1. Karel si u banky nechá předschválit hypoteční úvěr. V realitní kanceláři podepisuje rezervační smlouvu a skládá blokační jistinu (provizi). 
 2. Karel a Pavel se dohodnou na znění Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a Úschovní smlouvy.
 3. Karlovi banka schválí hypoteční úvěr a zástavu. Karel v bance podepisuje úvěrovou smlouvu a smlouvu o pojištění nemovitosti.
 4. Karel a Pavel společně podpisují kupní smlouvu, zástavní smlouvu, úschovní smlouvu a návrh na vklad do Katastru nemovitostí.
 5. Karel vkládá část kupní ceny ve výši minimálně 10% z kupní ceny do advokátní úschovy.  Na katastrální úřad se podává návrh na vklad zástavního práva.
 6. Orazítkovaný návrh na vklad zástavního práva, podepsané kupní, úschovní a zástavní smlouvy a potvrzení o složení úschovní jistiny se předkládají Karlově hypoteční bance. Ta uvolní zbývající část kupní ceny do advokátní úschovy. Tato částka odpovídá LTV "loan to value".
 7. Na KN se podává návrh na změnu vlastnického práva z Pavla Prodávajícího na Karla Kupujícího.
 8. Po zápisu změny vlastnického práva (cca 20 - 30 dnů) od podání návrhu se uvolňuje kupní cena z úschovy na bankovní účet Pavla Prodávajícího.

Karel kupuje byt na hypotéku od Pavla, který má na nemovitosti svou hypotéku

 1. Karel si u banky nechá předschválit hypoteční úvěr. V realitní kanceláři podepisuje rezervační smlouvu a skládá blokační jistinu (provizi).
 2. Karel a Pavel se dohodnou na znění Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a Úschovní smlouvy.
 3. Pavel Prodávající musí zažádat svou banku o vyčíslení zůstatku úvěru ke dni, kdy je možné, aby byl úvěr splacen. Pavlova banka musí dát souhlas se zcizením (převodem) ve prospěch Karla a s vložením zástavního práva Karlovy banky.
 4. Karlovi banka schválí hypoteční úvěr a zástavu. Karel v bance podepisuje úvěrovou smlouvu a smlouvu o pojištění nemovitosti.
 5. Karel a Pavel společně podpisují kupní smlouvu, zástavní smlouvu, úschovní smlouvu a návrh na vklad do Katastru nemovitostí.
 6. Karel vkládá část kupní ceny odpovídající ve výši minimálně 10% z kupní ceny do advokátní úschovy. Na katastrální úřad se podává návrh na vklad zástavního práva společně se souhlasem Pavlovy hypoteční banky s vložením zástavy Karlovy hypoteční banky.
 7. Orazítkovaný návrh na vklad zástavního práva, potvrzení o složení úschovní jistiny, vyčíslený zůstatek hypotečního úvěru Pavla, podepsané kupní, úschovní a zástavní smlouvy se předkládají Karlově hypoteční bance. Ta odešle část peněz odpovídající zůstatku úvěru Pavlově bance a zbývající část kupní ceny uvolní do advokátní úschovy. Pavlova banka vydá potvrzení o zániku zástavního práva pro uhrazení dluhu (kvitance).
 8. Na katastrální úřad se podává návrh na změnu vlastnického práva z Pavla Prodávajícího na Karla Kupujícího a zároveň Návrh na výmaz zástavního práva Pavlovy banky.
 9. Po zápisu změny vlastnického práva (cca 20 - 30 dnů) od podání obou návrhů se uvolňuje kupní cena z advokátní úschovy na bankovní účet Pavla Prodávajícího.

Karel kupuje nemovitost za své peníze od Pavla, který má na nemovitosti svou hypotéku

 1. Karel podepisuje v realitní kanceláři rezervační smlouvu a skládá blokační jistinu (provizi).
 2. Karel a Pavel se dohodnou na znění Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a Úschovní smlouvy.
 3. Pavel Prodávající musí zažádat svou banku o vyčíslení zůstatku úvěru ke dni, kdy je možné, aby byl úvěr splacen. Pavlova banka musí dát souhlas se zcizením (převodem) ve prospěch Karla.
 4. Karel a Pavel společně podepisují kupní smlouvu, úschovní smlouvu a návrh na vklad do Katastru nemovitostí.
 5. Karel vkládá celou kupní cenu do advokátní úschovy.
 6. Na katastrální úřad se podává návrh na změnu vlastnického práva z Pavla Prodávajícího na Karla Kupujícího a souhlas Pavlovy hypoteční banky s převodem.
 7. Po zápisu změny vlastnického práva (cca 20 - 30 dnů) od podání návrhu se z advokátní úschovy uvolní část kupní ceny odpovídající zůstatku Pavlova hypotečního úvěru. Je možný i rychlejší postup, kdy banka kupujícího pošle nesplacenou částku úvěru přímo bance prodávajícího.
 8. Na Katastr nemovitostí se podává návrh na výmaz původního zástavního práva Pavlovy banky.
 9. Po výmazu zástavního práva se z advokátní úschovy uvolní zbývající část kupní ceny na bankovní účet Pavla Prodávajícího.

Karel kupuje nemovitost za své peníze od Pavla, který na nemovitosti nemá žádnou vlastní hypotéku

 1. Karel podepisuje v realitní kanceláři rezervační smlouvu a skládá blokační jistinu (provizi).
 2. Karel a Pavel se dohodnou na znění Kupní smlouvy a Úschovní smlouvy.
 3. Karel a Pavel společně podpisují kupní smlouvu, úschovní smlouvu a návrh na vklad do Katastru nemovitostí.
 4. Karel vkládá celou kupní cenu do advokátní úschovy.
 5. Na Katastr nemovitostí se podává návrh na změnu vlastnického práva z Pavla Prodávajícího na Karla Kupujícího.
 6. Po zápisu změny vlastnického práva (cca 20 - 30 dnů) od podání návrhu se z advokátní úschovy uvolní celá kupní cena na bankovní účet Pavla Prodávajícího.