Proč nestahovat vzor kupní smlouvy z internetu?

18.08.2023

Vzorů smluv seženete na internetu mnoho. Jejich využitím možná teď ušetříte, ale z našich zkušeností víme, že v budoucnu se Vám to může velmi prodražit. Tvorba každé smlouvy vyžaduje individuální přístup a je nezbytné pamatovat na unikátnost každé nemovitosti, pro kterou je smlouva tvořena. Je nutné, aby smlouva dostatečně chránila kupujícího před rizikem převzetí závazku, který nechce.

Vzor kupní smlouvy vám nepomůže s vypořádáním zástavy

Druhů zástav je mnoho. Tou nejčastější je zřejmě zatížení nemovitosti hypotékou. V tomto případě musí být v kupní smlouvě způsob vypořádání s bankou, která původní hypotéku poskytla.

Dalším typem je předkupní právo. To zavazuje kupujícího nemovitosti při jejím dalším případném prodeji nabídnout ke koupi oprávněné osobě z předkupního práva.

Zástavy mají občas tenkou hranici a přecházejí do věcného břemena. Příkladem takové zástavy je tzv. výprosa, což je bezplatné přenechání nemovitosti k užívání, aniž by byla uvedená doba, po kterou se může věc užívat. Častá forma této zástavy je například zkratka přes sousedovu louku. Podobná situace je u tzv. výměnku, kdy si vlastník nemovitosti vymíní, že chce v prodávané nemovitosti i nadále žít. V tomto případě také můžeme mluvit o věcném břemenu dožití.

Zřejmě nejrizikovější zástavou je exekuce. Koupě nemovitosti, která je v exekuci, může být finančně výhodná. Nicméně je velmi důležité myslet na všechna rizika, která se s touto výhodnou koupí pojí. Zde je pomoc odborníků naprosto nezbytná, abyste byli smlouvou dobře chráněni.

Každá ze zástav má svá specifika, na která je potřeba při tvorbě smlouvy myslet. Kupní smlouva musí chránit práva jak prodávajícího, tak kupujícího. Abyste si mohli být jistí tím, že smlouva odpovídá Vašim požadavkům a dostatečně Vás chrání, nepoužívejte na první pohled dostačující vzory smluv. Raději se obraťte na odborníky, kteří Vám s tvorbou smlouvy pomohou.   

Vzor kupní smlouvy neodstraní věcná břemena

Věcná břemena jsou věcná práva k cizí věci, která jsou zapsána v katastru nemovitostí. Majitele nemovitosti je dotýká tak, že je povinen konat, trpět nebo se něčeho zdržet vůči jinému subjektu. Věcných břemen existuje celá řada a na jejich specifika je nutné myslet právě při tvorbě smlouvy. Zřejmě nejčastějším věcným břemenem je služebnost bytu. To znamená právo bývalého majitele nemovitosti nemovitost užívat i po jejím převedení na majitele nového. Často se tímto způsobem řeší právo na dožití bývalého majitele v nemovitosti, která již přešla na majitele nového. Věcných břemen v podobě služebnosti je několik druhů:

  • služebnost okapu = umožňuje právo svádět dešťovou vodu ze své střechy na cizí nemovitou věc
  • služebnost inženýrské sítě = právo vést přes pozemek vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení
  • služebnost cesty, průhonu a stezky = v případě cesty je osoba, které náleží služebnost cesty, oprávněna jezdit po pozemku jakýmikoli dopravními prostředky, v případě stezky právo po pozemku chodit, v případě průhonu jde o právo hnát zvířata

Jak vidíte, věcná břemena mají velmi individuální povahu, na kterou je třeba při tvorbě smlouvy o věcném břemenu myslet. Nejedná se však jen o samotnou smlouvu, ale i o žádost o zápis do katastru nemovitostí atp. Pokud chcete mít klid na duši a jistotu správnosti všech procesů, nevyužívejte volně dostupné vzory smluv, ale obraťte se na nás!

Každá ze zástav má svá specifika, na která je potřeba při tvorbě smlouvy myslet. Kupní smlouva musí chránit práva jak prodávajícího, tak kupujícího. Abyste si mohli být jistí tím, že smlouva odpovídá Vašim požadavkům a dostatečně Vás chrání, nepoužívejte na první pohled dostačující vzory smluv. Raději se obraťte na odborníky, kteří Vám s tvorbou smlouvy pomohou.