Nabízí vám realitní kancelář podpis rezervační smlouvy? Jaká jsou její pravidla?

10.10.2023

Rezervační smlouva bývá jedním z prvních smluvních závazků, který uzavírá zájemce o koupi nemovitosti s realitní kanceláří.

K čemu slouží rezervační smlouva?

Prakticky jde o písemnou dohodu o zajištění exkluzivity konkrétní nemovitosti pro jediného klienta. Realitní kancelář se tedy v rámci rezervační smlouvy zavazuje k tomu, že nebude nemovitost nabízet dalším potenciálním kupcům. Jejím hlavním účelem je zajištění možnosti koupě nemovitosti pro klienta, který smlouvu podepisuje. V některých případech se lze setkat také s pojmy jako

  • Blokační dohoda,
  • Smlouva o rezervaci,
  • Dohoda o složení blokačního depozitu

A právě poslední z nich v sobě ukrývá i zmínku o prostředcích, jež musí klient při uzavření rezervační smlouvy složit. Obvykle jde o několik procent kupní ceny nemovitosti. Nejvýše může rezervační záloha dosahovat až 10 % předpokládané ceny. Konkrétní podmínky rezervace jsou vždy obsahem konkrétní rezervační smlouvy. Tu je dobré si před podpisem důkladně prostudovat, případně si přizvat na pomoc advokáta. V případě, že se totiž zájemce rozhodne od koupě nemovitosti ustoupit, prostředky zaplacené při uzavření rezervační smlouvy propadají obvykle realitní kanceláři. To je jedno z hlavních rizik podpisu tohoto dokumentu. Nemusí tomu tak ale být vždy.

V jakých případech musí realitní kancelář vrátit rezervační poplatek?

Každá rezervační smlouva je jiná a podmínky jejího plnění závisí do jisté míry na konkrétním případu. Obecně ale platí, že podmínkou její platnosti je uzavření smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím. Aby si mohl zprostředkovatel v případě vašeho nezájmu o koupi nemovitosti ponechat rezervační zálohu, musela by být smlouva uzavřena mezi třemi stranami, tedy kupujícím, prodávajícím a realitní kanceláří. V případě, že vám tedy realitní kancelář nabízí k podpisu rezervační smlouvu sama za sebe, máte v budoucnu velkou šanci na získání rezervační zálohy. Detailní informace, případně pomoc při odstoupení od smlouvy naleznete v tomto článku.

Na co si dát pozor při uzavírání rezervační smlouvy?

Rozhodně na sebe nenechte tlačit a nepodepisujte rezervační smlouvu již při prohlídce zajímavé nemovitosti. Realitní makléři na vás mohou tlačit a argumentovat tím, že po vás přijdou další zájemci a lukrativní nemovitost se velice rychle prodá. I když uvažujete o koupi, ponechte si čas na rozmyšlenou, případně na prostudování a úpravy rezervační smlouvy. Vzor rezervační smlouvy vám sice nenabídneme, zato vám pomůžeme stávající rezervační smlouvu zkontrolovat, případně ji přepravujeme tak, aby pro vás byla výhodná.