Kde zjistím, jestli na nemovitosti není virtuální sídlo?

19.09.2023

Řada firem má své sídlo zapsáno na odlišné adrese, než kde skutečně fyzicky sídlí. V obchodním rejstříku totiž může být zapsána i adresa společnosti, která není ve skutečnosti tím místem, kde se zdržují její zaměstnanci, či kde má firma svou pobočku. V takovém případě je řeč o virtuálním sídlu společnosti - jedná se o adresu, kterou majitelé nemovitostí, případně prodejci virtuálních sídel, za úplatu nabízejí právnickým osobám za účelem toho, aby si ji zapsaly do obchodního rejstříku jakožto své sídlo. V jedné nemovitosti tak může mít podnikatelské sídlo klidně i přes 4 000 firem nebo OSVČ.

Ačkoliv se jedná o zcela legitimní způsob, jak mít vedeno sídlo v OŘ, tak nutno poznamenat, že virtuální sídlo má celou řadu nevýhod, neboť například snižuje důvěryhodnost firmy v očích jejích zákazníků.

Obzvláště velký problém pak může nastat v situaci, kdybyste si tuto nemovitost zatíženou virtuálními sídli pořídili, aniž byste o tato virtuální sídla stáli. Museli byste totiž čelit návštěvám exekutorů či naštvaných zákazníků, jež by za vámi na tuto adresu mířili. Proto je potřeba si před pořízením nemovitosti ověřit, zda není virtuálním sídlem. Jak na to?

Katastr nemovitostí vám nepomůže, je potřeba zvolit jiný způsob

Virtuální sídla se nezapisují do katastru nemovitostí, navíc jejich výmaz není jednoduchý, a už vůbec ne rychlý. Je tedy potřeba si najít jinou metodu, jak zjistit, jestli v nemovitosti náhodou není virtuální sídlo - a tu jsme pro vás sepsaly v tomto blogovém článku.

Nejlépe tedy uděláte, když půjdete na stránku Ministerstva financí ARES, kde následně vyplníte všechny potřebné údaje: město, ulici a číslo popisné a orientační - vámi vyhlédnuté nemovitosti. Zobrazovací filtr doporučujeme nastavit na 1 000 řádků. Jestliže výsledkem hledání bude, že v dané nemovitosti jsou stovky sídel, pak si můžete být jisti tím, že se jedná o sídla virtuální. V opačném případě se nemusíte obávat, například u větších bytových domů není neobvyklé, že v nich naleznete desítky sídel společností.

Důležité je rovněž si ověřit, zdali je majitel nemovitosti a pronajímatel virtuálních adres tatáž osoba (k tomu použijte vyhledávání adres Google a Nahlížení do katastru nemovitostí). Pakliže není, což je pro vás ta horší z variant, tak rozhodně nepodceňte riziko problémů spjatých s virtuálními sídli a do Smlouvy o smlouvě budoucí kupní zaneste smluvní pokutu, pokud by nemovitost měla například tuto právní vadu.