Jak si ověřit, že nemovitost není zadlužená?

02.11.2023

Úžasný byt - neuvěřitelná cena a tak uděláte vše proto, abyste co nejrychleji zaplatili zálohu a byt získali. Jaké je potom Vaše překvapení, když se dozvíte, že na bytě je dluh, o kterém jste nevěděli?! A teď ten dluh přešel na Vás.

Nemovitosti se závazkem

Existuje několik druhů závazků, kterými může být Vámi vybraná nemovitost zatížená a měli byste všechny znát, než se začnete poohlížet po novém bydlení.

Zástavní právo smluvní - je to velmi běžná situace, kdy si předchozí majitel vzal na nemovitost hypotéku. Při prodeji musí majitel požádat svou banku o vyčíslení zbylého dluhu na hypotéce a o souhlas prodejem a veškeré dokumenty musí schválit banka. Zbývající hypotéku si banka vypořádá s majitelem nemovitosti stržením z kupní ceny.

Zástavní právo fyzické osoby - tato situace nastává, pokud si majitel nepůjčil peníze od banky, ale od soukromé osoby. Před koupí musíte získat vystavení potvrzení věřitele o zůstatku jistiny a závazek vzdání se zástavního práva. Možnost půjčky od fyzické osoby namísto od banky využívají zejména osoby, kterým z nějakého důvodu banka neschválila hypotéku (například kvůli vysokému věku).

Exekutorské zástavní právo - zde již musíte dávat opravdu velký pozor, protože tohoto práva využívají exekutoři, když majitel nesplácí své dluhy. V případě, že zjistíte tento typ závazku, nikdy nekupujte nemovitost bez porady s právníkem.

Ne všechny dluhy se zapisují do katastru nemovitostí!

Dluh člena družstva vůči družstvu: Při "nákupu" družstevního bytu nejde o přímé vlastnictví bytu, ale o získání členství v družstvu, s nímž je spojeno právo na pronájem daného bytu. K tomuto členství se mohou však vázat i dluhy.

Zástava družstevního podílu hypotékou: Družstevní podíl má od roku 2014 charakter věci a je ho možné zatížit zástavním právem (hypotékou). Takové zástavní právo se nezapisuje do katastru nemovitostí, ale do obchodního rejstříku.

Nesplacená anuita u družstevního bytu: Anuita představuje zbývající část úvěru typicky spojeného s výstavbou celého domu. U nových bytů může být anuita v řádech několika milionů.

Fond oprav: má dům novou střechu / okna / výtah či fasádu? Gratulujeme, ale zároveň si zjistěte jak velkou účelovou půjčku si družstvo nebo SVJ vzalo. Tyto půjčky bývají většinou na 10 let a podílet se na jejím splacení musí všichni vlastníci nemovitosti poměrově k velikosti své bytové jednotky.

Dluh na zálohových platbách za služby: od kupujícího vždy žádejte potvrzení, že nemá nesplacené závazky vůči společenství nebo družstvu na zálohových platbách za služby, protože tyto dluhy po koupi přechází na Vás. 

Jak si tedy vše ověřím?

Koupě nemovitosti je velmi důležitý krok v našem životě a jedná se naše peníze, takže kontrola je opravdu na místě. Zde Vám tedy napíšeme ucelený přehled, co všechno můžete pro kontrolu požadovat:

Kontrola Listu vlastnictví, který najdete na stránkách Katastrálního úřadu, případně Vám jej vytisknou na poště. V tomto listu najdete mimo jiné věcná břemena, předkupní práva a zástavní práva. V Listu vlastnictví objevíte dále informaci o tom, zda na nemovitosti není některá z výše zmíněných zástav. Tento list by měl mít majitel či makléř u sebe už během prohlídky. Pokud jej nemá, trvejte na tom, že jej chcete vidět. Dluhy mohou do Listu vlastnictví naskakovat později, proto vždy žádejte aktuální list.