Jak funguje úschova kupní ceny?

12.01.2024

Úschova je smluvní závazek, kdy se schovatel (většinou advokát nebo notář) zavazuje převzít věc (tedy i peníze, cenné papíry, či listiny), aby ji pro uschovatele (klient) opatroval.

Smluvní závazek vzniká a řídí se Smlouvou o úschově, kdy v realitních obchodech jde o závazek advokáta převzít a uschovat peníze od kupujícího až do okamžiku splnění podmínek, kterou je zápis vlastnického práva k nemovitosti a následné uvolnění těchto finančních prostředku ve prospěch účtu prodávajícího.

Vzorový příklad: Karel Kupující kupuje od Pavla Prodávajícího byt na hypotéku

Karel musí své bance prokázat, že má našetřených 10% hodnoty nemovitosti a proto je posílá na úschovný účet. Chytrá úschova vydá bance potvrzení, že má peníze od Karla ve své úschově. Banka pak na stejný úschovný účet pošle peníze z načerpané Karlovy hypotéky. Pavel má tak jistotu, že za svou prodávající nemovitost dostane peníze a podává Návrh na zápis změn vlastnického práva do Katastru nemovitostí. Jakmile jsou všechny změny zapsány - chytrá úschova vyplatí Pavlovi na účet všechny peníze.

Chytrá úschova - nejlevnější advokátní úschova na trhu - jen 0,15% z hodnoty nemovitosti

Jako advokátní kancelář nabízíme pojištěnou úschovu kupní ceny nemovitosti. Jsme o 70% levnější než bankovní úschova a o téměř 50% levnější než úschova peněz u notáře. Pro uvolňování financí pracujeme se systémem kontroly čtyř očí.  Máme dostatek volných úschovných účtů, je tady možné váš požadavek vyřídit do 24 hodin.