Prohlášení vlastníka na klíč

05.12.2023

Co je to prohlášení vlastníka? Když to velice zjednodušíme, tak je to "písemné rozhodnutí, kterým se rozdělí dům na bytové a nebytové jednotky (např. kanceláře) Pokud byl dům ve vlastnictví družstva, lze vyčleněné jednotky posléze převést na její členy". Díky rozdělení je možné konkrétní jednotku prodat, darovat nebo zatížit zástavním právem.

Co je potřeba k prohlášení vlastníka o rozdělení domu na jednotky?

Pro správné vypracování prohlášení vlastníka je podmínkou perfektní znalost občanského zákoníku, katastrálního zákona a mnoho dalších prováděcích předpisů. Jak už to bývá, každý dům má z hlediska katastru nemovitostí a stavebně-technického uspořádání svá specifika, které nelze obsáhnout v žádném vzoru. Neexistuje ani všeobjímající návod, který vám řekne jakým chybám se vyvarovat.

Jak probíhá rozdělení domu na jednotky v prohlášení vlastníka?

Nejprve je potřeba faktické zaměření celé budovy po jednotlivých podlažích geodety, kteří na to mají zkalibrované přístroje. Ti musí mít přístup do všech bytových i nebytových jednotek. Zeměměřiči zakreslí vše včetně výměr podlahových ploch do geometrického plánu. Podklady se předají advokátní kanceláři, která se specializuje na realitní právo, která připraví prohlášení vlastníka spočívající v popisu údajů o pozemku, domu, obci a katastrálním území a údajích o jednotkách. K prohlášení se přiloží půdorysy všech podlaží, popřípadě jejich schémata, určující polohu bytů a společných částí domu, spolu s údaji o podlahových plochách bytů. 

Co obsahuje prohlášení vlastníka budovy?

Prohlášení vlastníka obsahuje údaje o pozemku, domu, obci a katastrálního území. Dle zákona musí být přesně specifikována jednotka, a to pojmenováním a označením číslem a umístěním včetně účelu užívání. Dále musí obsahovat určení a popisem a rozdělením společných nebo výlučných částí se zřetelem k jejich stavební, technické nebo uživatelské povaze (balkon vs. schodiště) a závěrem je upřesnění velikosti podílů na společných částech. Prohlášení vlastníka také musí obsahovat údaje o tom jaká věcná a práva přecházejí se vznikem vlastnického práva na jednotlivce nebo všechny vlastníky jednotek. Pokud je budova součástí pozemku vymezují se jednotky v pozemku.

Změna nebo oprava prohlášení vlastníka

Změna prohlášení vlastníka budov nebo jen oprava chybných prohlášení, je složitý a velice nákladný proces, a pokud je zapojeno do procesu více vlastníků jednotek, je tento proces logisticky velmi složitý.

Prohlášení vlastníka budovy je po vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí založeno v listinné formě ve sbírce listin daného katastrálního úřadu. Za daných zákonných podmínek lze, aby oprávněná osoba mohla nahlédnout do této sbírky listin a opatřit si opis či výpis.

Jak vzniká Společenství vlastníků jednotek (SVJ)?

Pokud prohlášením vlastníka vznikne alespoň 5 jednotek, z nichž 4 jsou ve vlastnictví 4 různých osob je ze zákona povinné založit Společenství vlastníků jednotek. Na ustanovující schůzi je potřeba souhlasu všech vlastníků jednotek, kteří schválí stanovy připravené advokátem, která poté sepíše notář. Následně se SVJ zapíše do veřejného rejstříku

Cenová nabídka na prohlášení vlastníka na klíč

Abych Vám mohl zpracovat co nejpřesnější cenovou nabídku na prohlášení vlastníka nemovitosti, potřebujeme zodpovědět na několik otázek týkající se vaší nemovitosti:

  • Počet jednotek: Kolik bytových a nebytových jednotek se v nemovitosti nachází?
  • Sklepy: Kolik sklepů/sklepních kójí je součástí domu?
  • Mezonety: Jsou v nemovitosti mezonetové jednotky?
  • Rozsah prohlášení: Preferujete základní grafickou verzi prohlášení, kde jsou jednotky označeny pouze jako buňky s podlahovou plochou, nebo rozšířenou grafickou verzi s vyznačením oken, dveří, WC atd.?
  • Využití společných prostor: Budou některé části společných prostor vyhrazeny k výlučnému užívání (např. pronájem kočárkárny jako skladu)?
  • Typ prohlášení: Jedná se o úplně první prohlášení vlastníka, nebo o změnu stávajícího (např. doměření nových půdních bytů)?
  • Věcná břemena: Bude součástí prohlášení vlastníka věcné břemeno (např. trafostanice v suterénu)?
  • Dokumentace: Máte k dispozici stavební/projektovou dokumentaci, kterou byste mi mohli pro upřesnění cenové nabídky poslat?