Autorizovaná konverze dokumentů: Klíč k bezproblémovému realitnímu obchodu

07.05.2024

Smlouvy, katastrální listiny, znalecké posudky – to vše je nezbytné pro hladký průběh koupě, prodeje či pronájmu nemovitosti. Ať už jste kupující, prodávající, makléř nebo advokát, jistě oceníte moderní a efektivní způsob, jak s těmito dokumenty nakládat. Tím řešením je autorizovaná konverze dokumentů.

Co je autorizovaná konverze dokumentu?

Autorizovaná konverze dokumentu je proces, při kterém se digitální podoba dokumentu převede do listinné podoby (nebo naopak), a to způsobem, který zaručuje shodu obsahu obou verzí. K dokumentu je poté připojena doložka o provedení konverze, která slouží jako důkaz o jeho pravosti a právní síle. 

Konverzí se rozumí:

 • úplné převedení dokumentu v listinné podobě do dokumentu obsaženého v datové zprávě nebo datovém souboru způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze, nebo
 • úplné převedení dokumentu obsaženého v datové zprávě či datovém souboru do dokumentu v listinné podobě způsobem zajišťujícím shodu obsahu těchto dokumentů a připojení doložky o provedení konverze.

Konvertovaný dokument (výstup) má stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením vznikl (vstup).

Které dokumenty lze autorizovaně konvertovat?

Autorizovanou konverzí lze převést širokou škálu dokumentů, které se běžně používají v realitních transakcích. Mezi nejčastější patří:

 • Smlouvy o koupi a prodeji nemovitostí
 • Smlouvy o úschově
 • Katastrální listiny
 • Znalecké posudky
 • Hypotéční smlouvy
 • Nájemní smlouvy


Vyobrazení standardizované a automaticky generované doložky o provedení konverze:

Kde kromě advokátní kanceláře lze provést autorizovanou konverzi?

Autorizovanou konverzi dokumentů kromě advokátů nabízí i tato kontaktní místa veřejné správy:

 • CzechPoint: Jedná se o síť kontaktních míst veřejné správy, která se nachází na pobočkách České pošty, notářských úřadech a městských úřadech.
 • Katastrální úřady: Provádějí autorizovanou konverzi katastrálních listin a výpisů z katastru nemovitostí.
 • Notářské úřady: Nabízí autorizovanou konverzi široké škály dokumentů, včetně smluv, plných mocí a prohlášení.

Ověření platnosti autorizované konverze

Pro větší jistotu a transparentnost si můžete platnost autorizované konverze ověřit na online stránce CzechPointu: https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky/search.do. 

Stačí zadat číslo doložky a datum jejího vystavení a systém vám zobrazí informace o konverzi, včetně jména advokáta, který ji provedl. Ověření platnosti konverze vám tak pomůže zajistit, že dokument je skutečně pravý a má plnou právní sílu.

Tato možnost je obzvlášť užitečná v případech, kdy dokument obdržíte od někoho, koho neznáte osobně, nebo v případě, že máte pochybnosti o jeho pravosti. Ověření platnosti konverze vám tak dá jistotu, že s dokumentem můžete dále pracovat bez obav.