CENÍK

Všechny smlouvy jsme schopni zpracovat na dálku a zaslat Vám je poštou s označením míst, která máte podepsat. 

Vše si tak vyřídíte z pohodlí Vašeho domova.

uváděné ceny jsou bez 21% DPH

Sepsání či kontrola Rezervační smlouvy

do 5 normostran

2.500 Kč


Sepsání odstoupení od rezervační smlouvy s RK

za nastudování smlouvy je poplatek 1.250 Kč.

1.250 Kč

Kontrola Developerské smlouvy

výstavba nové nemovitosti (developerské projekty)

od 10.000 Kč

Sepsání či kontrola Kupní smlouvy 

nebo Smlouvy o smlouvě budoucí kupní do 10 normostran

3.900 Kč

Vypracování návrhu na vklad do Katastru nemovitostí

klient si sám podává návrh na KN, kde hradí kolek 2.000 Kč

1.500 Kč

Podání návrhu na vklad a právní zastoupení před KN

+ kolek 2.000 Kč

500 Kč / osoba

Sepsání Úschovní smlouvy

Smlouva na úschovu kupní ceny

2.400 Kč

Advokátní úschova 0,15% z úschovné částky

uschovávaná částka x (krát) 0,0015

dle výpočtu

Úschova listin

Úschova kupní smlouvy, kvitance a dalších listin před podáním na KN

800 Kč

Sepsání či kontrola Zástavní smlouvy

1.900 Kč

Sepsání darovací smlouvy

včetně ověření možnosti darovat a prověření osoby dárce a obdarovaného

3.900 Kč

Odvolání daru

od 1.900 Kč

Sepsání závěti

od 2.900 Kč

Vypracování návrhu na vklad do Katastru nemovitostí

klient si sám podává návrh na KN, kde hradí kolek 2.000 Kč

1.500 Kč

Podání návrhu na vklad a právní zastoupení před KN

+ kolek 2.000 Kč 

500 Kč / osoba

Založení svěřenského fondu

klient platí kolek 1.000 Kč za zápis do registru skutečných majitelů

29.000 Kč

Sepsání či zrušení Smlouvy o zřízení věcného břemene

3.900 Kč

Vypracování návrhu na vklad do Katastru nemovitostí

klient si sám podává návrh na vklad do KN, kde hradí kolek 2.000 Kč

1.500 Kč

Podání návrhu na vklad a právní zastoupení před KN

+ kolek 2.000 Kč 

500 Kč / osoba

Zaměření 6 a méně bytů geodetickou kanceláří

zaměření každého dalšího bytu + 900 Kč

6.000 Kč

Zaměření sklepa

100 Kč

Stanovení výměr podlahových ploch bytů a nebytových prostor

z neúplné projektové dokumentace

900 Kč

1.výjezd geodetické nebo advokátní kanceláře do 50km od Prahy

každý další výjezd je za 2.000 Kč

ZDARMA
nebo 8 Kč/km

Prohlášení vlastníka, kterým se vymezí 6 a méně jednotek

prohlášení vlastníka každé další jednotky + 700 Kč

12.000 Kč

Příprava podkladů k založení společenství vlastníků jednotek

stanovy, dokumentace pro představenstvo a členy SVJ, atd.

9.000 Kč

Notářský zápis o založení společenství vlastníků jednotek

včetně soudního poplatku a zápisu do obchodního rejstříku

7.000 Kč

Kupní smlouva o převodu vlastnictví jednotky

1.200 Kč

Zpracování geometrického plánu středního rozsahu

vyznačení budovy, rozdělení pozemku, změny hranic pozemku,...

cca 9.500 Kč

Vytyčení pozemku (určení hranic, rozdělení)

včetně vytyčovacího protokolu

120 Kč za 1 metr

Zaměření stavby

rodinný dům, rozestavěná stavba, garáž

cca 8.500 Kč

Výjezd geodetické kanceláře

minimálně 1.750 Kč 

nebo 12 Kč / km