NEMOVITOSTI V PODNIKÁNÍ

Nemovitosti mají svůj význam v podnikání. Buďto se jedná o vlastní nebo cizí nemovitost. Tuto si buď pronajímáte, nebo ji někomu pronajímáte vy. Nájemcem může být fyzická osoba nepodnikající, nebo jiný podnikatel. Nemovitost si můžete vložit do základního kapitálu společnosti, nebo zahrnout do obchodního majetku. Nemovitost můžete převézt i o koupí částí závodu. Nemovitost můžete rozdělit a vytvořit tak nové bytové jednotky, nebo ji můžete vytvořit "na zelené louce" smlouvou o výstavbě (typicky vznik bytové jednotky z půdní vestavby). 

Tyto a další otázky je nutné vypořádat jak obchodně, právně tak i daňově. 

SMLUVNÍ VZORY FIDIC

Jedná se o vzorové smlouvy ve stavebnictví, dle druhu výstavby jsou rozlišeny "barvou". Red Book: smlouvy na dodávku stavby na stavební a inženýrské práce vyprojektované objednatelem. Yellow Book: smlouva na dodávku výrobního zařízení nebo vyprojektování inženýrských prací. Green Book: jednoduchá smlouva pro jednorázový stavební úkon s malými investičními náklady. Gold Book: smlouva pro vyprojektování, dodávku a provozování. Silver Book: smlouva pro dodávku projektů na klíč. 

OZNAČENÍ A REKLAMA

Pokud pronajatý prostor slouží jako provozovna podnikatele má nájemce právo dle občanského zákoníku na označení své provozovny nejen přímo na pronajatém prostoru (dveře kanceláře), ale i jinde v budově a rovněž na budově, kde se tento prostor nachází, ovšem v přiměřeném rozsahu. 

NEMOVITOST JAKO ZÁKLADNÍ KAPITÁL

Základní kapitál představuje souhrn peněžitých i nepeněžitých vkladů všech společníků. Nemovitost jako penězi ocenitelnou věc lze vložit do základního kapitálu obchodní korporace, a to na podkladu znaleckého posudku. Následné nakládání s majetkem společnosti, bez ohledu na to, zda jde o majetek, který představoval nepeněžitý vklad, nemá vliv na výši základního kapitálu společnosti. 

VIRTUÁLNÍ SÍDLO

Řada firem má své sídlo zapsané na odlišné adrese, než kde skutečně fyzicky sídlí. 

SMLOUVA O KOUPI ZÁVODU

Je-li součástí převáděného závodu nemovitost, tak je nutné dodržet pravidla v katastrálním zákonu, a to pokud jde o formu a obsah smlouvy. Je-li prodávající části závodu plátcem DPH, stává se i kupující plátcem DPH (automaticky) a přechází na něj povinnost vypořádat nárok na odpočet DPH uplatněný prodávajícím.

PŘEVZETÍ ZÁKAZNICKÉ ZÁKLADNY Pokud majitel nemovitosti vypoví nájemci prostor, který mu úspěšně sloužil k podnikání a pokračuje ve stejném druhu činnosti (např. řezník Dolejší) a zároveň nový nájemce (potažmo sám pronajímatel) má prospěch z této činnosti. Náleží bývalému nájemci "odstupné", které bývá jednorázovou platbou ve výši obvyklé ceny zákaznické základny.

DPH U NEMOVITOSTÍ

Při nájmu nemovitosti od 1. ledna 2021 nebude možné uplatňovat DPH při nájmu nemovitosti mezi dvěma plátci DPH, pokud bude předmětem pronájmu obytný prostor (a pozemek, jehož je takový prostor součástí), stavba rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí (a pozemek, nebo právo stavby, jehož je taková stavba součástí);, jednotka, která nezahrnuje jiný nebytový prostor než garáž, sklep nebo komoru nebo stavba nebo část stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby (její části) tvořeno obytným prostorem (a pozemek nebo právo stavby, jehož je taková stavba součástí); Od 1. ledna 2021 bude takový nájem plněním osvobozeným od daně bez nároku na odpočet.

Při koupi nemovitosti je DPH součástí kupní ceny pouze v případě, že kupujete nemovitost od developera a nebo od jiného subjektu, který se zabývá realitní činností (neplatí pro realitní kanceláře v pozici zprostředkovatele). Kupující, plátce DPH, tak má nárok na odpočet DPH.

Nebojte se nás na cokoliv zeptat, stačí jen vyplnit níže uvedené údaje a my se Vám obratem ozveme zpět