Proč nestahovat vzor kupní smlouvy na nemovitost z internetu - díl 2.

04.10.2020

Volně dostupný vzor kupní smlouvy z internetu? Jeho použití si dobře rozmyslete.

Stažení volně dostupného vzoru kupní smlouvy je jednoduchou záležitostí. Možná tím proces tvorby smlouvy urychlíte, a navíc i ušetříte. Je to ale skutečně ta nejlepší cesta?

Na internetu je k nalezení nespočet vzorů smluv. Některé jsou kvalitnější, některé méně. Žádný z nich však není ideální volbou. Tvorba každé smlouvy vyžaduje individuální přístup a je nezbytné pamatovat na unikátnost každé situace, pro kterou je smlouva tvořena. Stejně problematické je i použití vzoru smlouvy kupní. U té je třeba být obzvláště na pozoru, a to mimo jiné například kvůli zástavám, které mohou být na nemovitost zapsány. Je nutné, aby smlouva dostatečně chránila kupujícího před rizikem převzetí závazku, který nechce.

Druhů zástav je mnoho. Tou nejčastější je zřejmě zatížení nemovitosti hypotékou. V tomto případě musí být v kupní smlouvě způsob vypořádání s bankou, která původní hypotéku poskytla.

Dalším typem je předkupní právo. To zavazuje kupujícího nemovitosti při jejím dalším případném prodeji nabídnout ke koupi oprávněné osobě z předkupního práva.

Zástavy mají občas tenkou hranici a přecházejí do věcného břemena. Příkladem takové zástavy je tzv. výprosa, což je bezplatné přenechání nemovitosti k užívání, aniž by byla uvedená doba, po kterou se může věc užívat. Častá forma této zástavy je například zkratka přes sousedovu louku. Podobná situace je u tzv. výměnku, kdy si vlastník nemovitosti vymíní, že chce v prodávané nemovitosti i nadále žít. V tomto případě také můžeme mluvit o věcném břemenu dožití.

Zřejmě nejrizikovější zástavou je exekuce. Koupě nemovitosti, která je v exekuci, může být finančně výhodná. Nicméně je velmi důležité myslet na všechna rizika, která se s touto výhodnou koupí pojí. Zde je pomoc odborníků naprosto nezbytná, abyste byli smlouvou dobře chráněni.

Každá ze zástav má svá specifika, na která je potřeba při tvorbě smlouvy myslet. Kupní smlouva musí chránit práva jak prodávajícího, tak kupujícího. Abyste si mohli být jistí tím, že smlouva odpovídá Vašim požadavkům a dostatečně Vás chrání, nepoužívejte na první pohled dostačující vzory smluv. Raději se obraťte na odborníky, kteří Vám s tvorbou smlouvy pomohou. 

Nestahujte vzory z internetu, mějte právní jistotu!

ceny jsou bez 21% DPH, ceny jsou platné od 1.ledna 2021

Právní rozbor rizik Kupní smlouvy 

kontrola Vaší kupní smlouvy a upozornění na riziková ujednání a návrh opatření, jak lze těmto rizikům předcházet

350 Kč / normostrana

Kontrola Zástavní smlouvy a Smlouvy o hypotečním úvěru

1.900 Kč

Sepsání či revize Kupní smlouvy

nebo Smlouvy o smlouvě budoucí kupní do 10 normostran

3.900 Kč

Nebojte se nás na cokoliv zeptat, stačí jen vyplnit níže uvedené údaje a my se Vám obratem ozveme zpět