Proč nestahovat vzor kupní smlouvy na nemovitost z internetu? - díl 1.

24.09.2020

Vzorů smluv seženete na internetu mnoho. Jejich využitím možná chvilkově ušetříte, ale v budoucnu se Vám to může velmi prodražit. A nejinak je to se smlouvami kupními.

Správně sepsaná smlouva je základ úspěchu. A k němu nám volně dostupný vzor smlouvy bohužel nepomůže. Tyto vzory mohou sloužit jako představa o tom, jak by smlouva mohla vypadat, ale určitě by se neměla stát konečnou podobou smlouvy, kterou podepíšete. Proč tomu tak je?

Hlavní problém tkví v tom, že vzory nepamatují na individuální povahu každé situace, pro níž je smlouva sepisována. U kupních smluv na nemovitost se jedná především o věcná břemena, která se k nemovitosti, která je předmětem smlouvy, pojí.

Věcná břemena jsou věcná práva k cizí věci, která jsou zapsána v katastru nemovitostí. Majitele nemovitosti je dotýká tak, že je povinen konat, trpět nebo se něčeho zdržet vůči jinému subjektu. Věcných břemen existuje celá řada a na jejich specifika je nutné myslet právě při tvorbě smlouvy. Zřejmě nejčastějším věcným břemenem je služebnost bytu. To znamená právo bývalého majitele nemovitosti nemovitost užívat i po jejím převedení na majitele nového. Často se tímto způsobem řeší právo na dožití bývalého majitele v nemovitosti, která již přešla na majitele nového. Věcných břemen v podobě služebnosti je několik druhů:

  • služebnost okapu = umožňuje právo svádět dešťovou vodu ze své střechy na cizí nemovitou věc
  • služebnost inženýrské sítě = právo vést přes pozemek vodovodní, kanalizační, energetické nebo jiné vedení
  • služebnost cesty, průhonu a stezky = v případě cesty je osoba, které náleží služebnost cesty, oprávněna jezdit po pozemku jakýmikoli dopravními prostředky, v případě stezky právo po pozemku chodit, v případě průhonu jde o právo hnát zvířata

Dalším příkladem věcného břemena mimo služebnosti je požívací právo. To je zjednodušeně například pronájem stromu, ze kterého si poživatel může brát jablka.

Jak vidíte, věcná břemena mají velmi individuální povahu, na kterou je třeba při tvorbě smlouvy o věcném břemenu myslet. Nejedná se však jen o samotnou smlouvu, ale i o žádost o zápis do katastru nemovitostí atp. Pokud chcete mít klid na duši a jistotu správnosti všech procesů, nevyužívejte volně dostupné vzory smluv, ale obraťte se na nás!

Nestahujte vzory z internetu, mějte právní jistotu!

ceny jsou bez 21% DPH, ceny jsou platné od 1.ledna 2021

Sepsání nebo revize Smlouvy o zřízení věcného břemene

3.900 Kč

Sepsání nebo revize Kupní smlouvy

3.900 Kč

Nebojte se nás na cokoliv zeptat, stačí jen vyplnit níže uvedené  údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.