Odstoupení od smlouvy s realitní kanceláří

16.04.2021

Smlouvy s realitní kanceláří a možnost od nich odstoupit je téma, na které již bylo napsáno mnoho, ale jaká je na trhu s realitami situace po účinnosti zákona o realitním zprostředkování ? 

Smlouvy s realitní kanceláří jsou většinou zprostředkovatelské a rezervační, a jedná se o smlouvy spotřebitelské ale pouze v případě, že je realitka uzavírá s fyzickou sobou, která nevystupuje v rámci svých podnikatelských aktivit. 

Na tyto dva druhy smlouvy se zaměříme. Spotřebitel je v tomto režimu slabší stranou a je mu poskytována větší právní ochrana.

Uzavření smlouvy mimo obchodní prostory realitní kanceláře

Známá věc už dnes je, že pokud je zprostředkovatelská nebo rezervační smlouva uzavřena mimo obchodní prostor nebo sídlo realitní kanceláře, pak lze od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů bez udání důvodu. V případě, že by nedošlo k žádnému plnění dle takové smlouvy, lze odstoupit až do 1 měsíce. Zde Vás upozorňujeme na kouzelnou větu, kterou lze velmi často ve smlouvě najít, která zní: Výslovně žádám, aby RK začala poskytovat své služby ihned (a různé modifikace). Tato věta by Vám mohla zmařit únik bez sankcí. Dalším faktem je, že Vás RK musí na Vaše právo odstoupení upozornit, pokud tak prokazatelně neučiní, prodlužuje se právo na odstoupení až na dobu 1 roku.

Neplatnost rezervační smlouvy pro její nedostatky

Dalším platným důvodem pro odstoupení od zprostředkovatelské smlouvy je nedostatek formy (musí být písemná), výše kupní ceny a provize a specifikace nemovitosti.

Dalším důvodem pro odstoupení od rezervační smlouvy podle Občanského  zákona je, že se jedná o smlouvu nepojmenovanou. Zákon o realitním zprostředkování totiž hovoří o smlouvách, jejich cílem je zprostředkování, jenže cílem rezervační smlouvy je spíše závazné potvrzení zájmu o nemovitost. V základu - rezervační smlouva by měla být vždy trojstranná (realitní kancelář - prodávající - zájemce) a závazek z této smlouvy má být sjednán mezi prodávajícím a kupujícím a jen mezi nimi by měla být rovněž sjednána smluvní pokuta. Nárok na smluvní pokutu pak má vycházet ze smlouvy o zprostředkování a podíl je tzv. fifty-fifty. Jinak i pro odstoupení od rezervační smlouvy platí výše uvedená pravidla v režimu Občanského zákona

Zákonné požadavky pro odstoupení od smlouvy

Závěrem pak lze stručně dodat, že forma odstoupení pro oba typy musí být vždy písemná, doporučujeme vždy zaslat poštou i když dle čl. 11 odst. 1 písm. b) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, stačí, když "...před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy informuje spotřebitel obchodníka o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy. K tomuto účelu může spotřebitel učinit jakékoli jiné jednoznačné prohlášení o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy". Lze tedy shrnout, že by měl postačit i e-mail, ale co si budeme povídat - jistota je jistota - zvlášť v boji s RK. Přejeme hodně štěstí při odstupování! 

Ceník

ceny jsou bez 21% DPH

Odstoupení od smlouvy s RK

odesláno v zastoupení naší advokátní kanceláře

1.250 Kč